Witamy w polskiej parafii doncaster

“Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą. ”                 

ks. Jerzy Popiełuszko

Aktualności

 • Nowy adres biura parafialnego


  Informujemy, że nastąpiła zmiana adresu biura parafialnego. Szczegóły w zakładce Biuro Parafialne. Jednocześnie informujemy, że godziny otwarcia pozostały takie same.

 • Liturgia na niedzielę – 19/08/2018


  Rok liturgiczny: B/II
  XX Tydzień zwykły
   
  Pierwsze czytanie
   
  (Prz 9, 1-6)
  Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn, nabiła swych zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół. Służące odesłała i woła na wyżynnych miejscach miasta: “Prostaczek niech tutaj przyjdzie!” Do tego, komu brak rozumu, mówiła: “Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie, chodźcie prosto drogą rozsądku”.
   
  Psalm responsoryjny

   

  (Ps 34 (33), 2-3. 10-11. 12-13. 14-15)
  REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

   

  Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
  Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
  Dusza moja chlubi się Panem,
  niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

   

  Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci,
  gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
  Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
  szukającym Pana niczego nie zabraknie.

   

  Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,
  będę was uczył bojaźni Pańskiej.
  Kim jest ten człowiek, który życia pożąda
  i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

   

  Powściągnij swój język od złego,
  a wargi swoje od kłamstwa.
  Od zła się odwróć, czyń, co dobre,
  szukaj pokoju i dąż do niego.

   
  Drugie czytanie

   

  (Ef 5, 15-20)
  Baczcie pilnie, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. I nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

   
  Werset przed Ewangelią (Alleluja)

   

  (J 6, 56)
  Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim jestem.

   
  Ewangelia

   

  (J 6, 51-58)
  Jezus powiedział do Żydów: “Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: “Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?”. Rzekł do nich Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

 • Kardynał August Hlond


   

 • NOWA STRONA PARAFII!!!


  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus….

  Witajcie po dłuższej przerwie spowodowanej pracami technicznymi na naszej stronie. Od dzisiaj będziecie mogli swobodnie śledzić najnowsze wydarzenia i aktualności z życia naszej wspólnoty. W najbliższym czasie zostanie również zaktualizowana nasza galeria oraz historia parafii. Liczymy, że będziecie częstymi gośćmi naszej nowej strony! 

  Szczęść Boże!

Facebook

Archiwum postów