Regulamin Serwisu parafiadoncaster.pl

搂 1. POSTANOWIENIA WST臉PNE

 1. Serwis parafiadoncaster.pl jest w艂asno艣ci膮 Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej, z siedzib膮 w Doncaster., zwanej dalej LPMK.
 2. Funkcjonowanie Serwisu parafiadoncaster.org.uk odbywa si臋 na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin okre艣la og贸lne zasady stanowi膮ce prawne podstawy korzystania z Serwisu parafiadoncaster.org.uk. Ka偶dy U偶ytkownik korzystaj膮cy z Serwisu zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu, zw艂aszcza przy przekazywania Materia艂贸w do publikacji w Serwisie.

搂 2. DEFINICJE

 1. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin wraz z wszystkimi za艂膮cznikami.
 2. Serwis parafiadoncaster.org.uk 鈥 strony i inne narz臋dzia internetowe udost臋pniane za po艣rednictwem sieci Internet, b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Doncaster (LPMK) i dost臋pne pod adresem www.parafiadoncaster.org.uk lub pod innym adresem b臋d膮cym w艂asno艣ci膮 Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej.
 3. U偶ytkownik – oznacza ka偶d膮 osob臋 fizyczn膮, kt贸ra w jakikolwiek spos贸b korzysta z Serwisu parafiadoncaster.org.uk, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie do Serwisu Materia艂贸w.
 4. Platforma 鈥瀂aproszenie na wizyt臋 duszpastersk膮鈥 鈥 element Serwisu parafiadoncaster.org.uk, zawieraj膮cy formularz umo偶liwiaj膮cy U偶ytkownikowi przes艂anie zaproszenia na wizyt臋 duszpastersk膮 i przekazanie Materia艂贸w do Serwisu.
 5. Materia艂y 鈥 wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne), og艂oszenia oraz inne tre艣ci (pliki d藕wi臋kowe i inne) przekazane parafiadoncaster.org.uk przez U偶ytkownika.
 6. Dane osobowe 鈥 wszelkie dane wprowadzane przez U偶ytkownika w ramach dost臋pnych formularzy internetowych w Serwisie parafiadoncaster.org.uk

搂 3. ZASADY OG脫LNE

 1. Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu parafiadoncaster.org.uk jest nieodp艂atne. U偶ytkownik nie ponosi 偶adnych op艂at za korzystanie z Serwisu oraz nie przys艂uguje mu 偶adne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczeg贸lno艣ci za przes艂ane i zamieszczone tam Materia艂y i ewentualne p贸藕niejsze wykorzystanie przez parafiadoncaster.org.uk stosownie do zasad okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu poprzez przekazywanie do niego Materia艂贸w jest mo偶liwe wy艂膮cznie przez U偶ytkownik贸w pe艂noletnich.
 3. Korzystanie z Serwisu poprzez przekazywanie do niego Danych osobowych jest mo偶liwe wy艂膮cznie przez U偶ytkownik贸w pe艂noletnich.
 4. U偶ytkownik, przesy艂aj膮c do Serwisu jakiekolwiek Materia艂y upowa偶nia LPMK do:
  1. zapisywania Materia艂贸w w pami臋ci komputerowej oraz umieszczania ich w bazach danych;
  2. prawo dokonywania obr贸bki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Materia艂贸w, wymaganych przez specyfik臋 medium internetowego;
  3. przechowywanie danych w ramach dzia艂alno艣ci LPMK w tym w formie papierowej;
  4. prawo wykorzystania Materia艂贸w w celu innych dzia艂alno艣ci LPMK oraz Polskiej Lokalnej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
 5. U偶ytkownik, przesy艂aj膮c do Serwisu jakiekolwiek Dane osobowe upowa偶nia LPMK do:
  1. zapisywania Materia艂贸w w pami臋ci komputerowej oraz umieszczania ich w bazach danych;
  2. prawo dokonywania obr贸bki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Danych, wymaganych przez specyfik臋 medium internetowego;
  3. przechowywanie danych w ramach dzia艂alno艣ci LPMK w tym w formie papierowej;
  4. prawo wykorzystania Danych osobowych w celu innych dzia艂alno艣ci LPMK oraz Polskiej Lokalnej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

搂 4. PRAWA I OBOWI膭ZKI U呕YTKOWNIKA

 1. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do korzystania z Serwis zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w Polsce przepisami prawa, normami spo艂ecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego w Internecie, a w szczeg贸lno艣ci do:
  1. nie u偶ywania w Materia艂ach oraz Danych osobowych nick贸w, tytu艂贸w, opis贸w, tre艣ci itp. b臋d膮cych lub nawi膮zuj膮cych do wyraz贸w powszechnie uznanych za obra藕liwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
  2. dzia艂ania w spos贸b nie naruszaj膮cy praw innych U偶ytkownik贸w, w tym w szczeg贸lno艣ci maj膮tkowych i osobistych praw autorskich,
  3. nie przekazywania do Serwisu parafiadoncaster.org.uk materia艂贸w reklamowych lub zawieraj膮cych tre艣ci oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
  4. nie podejmowania dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do zdestabilizowania funkcjonalno艣ci Serwisu parafiadoncaster.org.uk
 2. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋, 偶e w momencie wyst膮pienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do LPMK z tytu艂u naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materia艂u przekazanego stosownie do niniejszego Regulaminu przez U偶ytkownika, U偶ytkownik przejmie na siebie w ca艂o艣ci koszty ewentualnego post臋powania s膮dowego, koszty zast臋pstwa procesowego oraz zas膮dzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowa艅.
 3. LPMK niezw艂ocznie powiadomi U偶ytkownika o zaistnieniu faktu opisanego w pkt 2.
 4. U偶ytkownik ponosi pe艂n膮 i nieograniczon膮 odpowiedzialno艣膰 za wszystkie tre艣ci / Materia艂y / przekazane przez niego do publikacji w Serwisie parafiadoncaster.org.uk.
 5. Ca艂kowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przekazywanie do publikacji w Serwisie Materia艂贸w zawieraj膮cych tre艣ci sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczeg贸lno艣ci tre艣ci pornograficznych, propaguj膮cych piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniaj膮cych techniki 艂amania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w tre艣ci i dzia艂aniu, materia艂贸w.
  Powy偶sze ograniczenia odnosz膮 si臋 do wszystkich typ贸w Materia艂贸w przekazywanych do publikacji w Serwisie.
 6. U偶ytkownicy maj膮 prawo umieszcza膰 komentarze i oceny dotycz膮ce zamieszczonych w Serwisie Materia艂贸w.

搂 5. PRAWA I OBOWI膭ZKI LPMK

 1. LPMK nie ponosi odpowiedzialno艣ci za:
  1. spos贸b korzystania z Serwisu parafiadoncaster.org.uk przez U偶ytkownik贸w,
  2. tre艣膰 komentarzy umieszczanych przez U偶ytkownik贸w w Serwisie,
  3. niezamierzone i niezawinione b艂臋dy w dzia艂aniu aplikacji udost臋pnianych U偶ytkownikom w ramach serwisu parafiadoncaster.org.uk,
  4. skutki wykorzystania przez U偶ytkownika informacji uzyskanych za po艣rednictwem Serwisu parafiadoncaster.org.uk,
  5. tre艣膰 og艂osze艅 nades艂anych przez U偶ytkownik贸w.
 2. LPMK zastrzega sobie prawo do:
  1. natychmiastowego skasowania ka偶dego Materia艂u, co do kt贸rego istnieje podejrzenie, 偶e mo偶e on narusza膰 prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa os贸b trzecich,
  2. zaprzestania 艣wiadczenia us艂ugi Serwisu,
  3. uprzywilejowania niekt贸rych U偶ytkownik贸w poprzez przyznanie szczeg贸lnych uprawnie艅 w dost臋pie i korzystaniu z Serwisu, b膮d藕 przyznanie stosownej akredytacji.

搂 6. POLITYKA PRYWATNO艢CI

 1. LPMK informuje, i偶 podczas korzystania z Serwisu parafiadoncaster.org.uk w komputerze/urz膮dzeniu U偶ytkownika mog膮 by膰 zapisywane kr贸tkie informacje tekstowe zwane “cookies”. Instalacja plik贸w jest konieczna do prawid艂owego 艣wiadczenia us艂ugi. W plikach “cookies” znajduj膮 si臋 informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania serwis贸w internetowych.
 2. Zawarto艣膰 plik贸w “cookies” nie pozwala na identyfikacj臋 U偶ytkownika. Za pomoc膮 plik贸w “cookies” nie s膮 przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do korzystania z Serwisu zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w Polsce przepisami prawa, normami spo艂ecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.

搂 7. POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. LPMK nie ponosi odpowiedzialno艣ci, w szczeg贸lno艣ci karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez U偶ytkownika Serwisu parafiadoncaster.org.uk w spos贸b sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. LPMK nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody poniesione przez U偶ytkownika spowodowane zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w sieci Internet, a w szczeg贸lno艣ci w艂amaniami do systemu U偶ytkownika, przej臋ciami hase艂 przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu U偶ytkownika wirusami.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania zwi膮zane Serwisem parafiadoncaster.org.uk prosimy kierowa膰 na adres: parafia@parafiadoncaster.org.uk lub listownie na adres: Local Polish Catholic Mission in Doncaster, 33 Chequer Road, DN1 2AN Doncaster, South Yorkshire, UK.
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez U偶ytkownik贸w postanowie艅 niniejszego Regulaminu prosz臋 kierowa膰 na adres: parafia@parafiadoncaster.org.uk lub listownie na adres: Local Polish Catholic Mission in Doncaster, 33 Chequer Road, DN1 2AN Doncaster, South Yorkshire, UK.
 5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez U偶ytkownika urz膮dzenia elektronicznego z dost臋pem do Internetu, wyposa偶onego w przegl膮dark臋.
 6. Do korzystania z Serwisu w pe艂nej funkcjonalno艣ci mo偶e by膰 konieczne ustalenie w ustawieniach przegl膮darki odpowiedniego poziomu Cookies, protoko艂u bezpiecznej transmisji danych SSL b膮d藕 obs艂ugi aplikacji JavaScript.
 7. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu tre艣ci bezprawnych.
 8. W sprawach zwi膮zanych z Serwisem b膮d藕 Regulaminem w艂a艣ciwe jest prawo polskie.
 9. LPMK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, zwi膮zanych z technicznym b膮d藕 merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczeg贸lno艣ci w przypadku stosownych zmian w obowi膮zuj膮cych przepisach prawa.
 10. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do bie偶膮cego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu i zapoznawania si臋 z nimi. Korzystanie przez U偶ytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian r贸wnoznaczne b臋dzie z wyra偶eniem dla nich akceptacji.